Bezpečnější jízda cyklistů po Liberci

Statutární město Liberec, odbor technické správy veřejného majetku, který gesčně řídí náměstek primátorky Lukáš Martin, realizoval s podporou účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje v rekordně krátkém čase nový úsek cyklostezky.

Během 14 dnů vznikla za plného provozu na komunikaci Dr. Milady Horákové a komunikaci U Nisy.

Předmětem zakázky, kterou na základě otevřeného výběrového řízení vyhrála firma Strabag, a.s., bylo zřízení vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, obnova vodorovného dopravního značení a oprava dotčených komunikací, a to včetně poničených zálivů pro autobusy. Předpokládaná cena akce byla odhadována na 2.000.000,- Kč včetně lokálních oprav komunikací v místě nového vodorovného dopravního značení a dalších souvisejících činností.

Skutečná cena stavebních prací dosáhla na základě výběrového řízení na částku 1.600.000,- Kč včetně DPH, tedy o 400.000,- Kč méně oproti předpokládaným nákladům stavby. Příkladnou spoluprací objednatele a dodavatele došlo ke zdárné realizaci projektu ve složitých dopravně-technických podmínkách a byly tak splněny termínové požadavky poskytnuté dotace. SML si od cyklostezky slibuje zvýšení bezpečnosti provozu na dotčených komunikacích, a to zejména s ohledem na nemotorovou dopravu, kdy je snaha vedení města podporovat alternativy k individuální automobilové dopravě.

www.liberec.cz