Blanský les nabízí výstup na Kleť i útočiště pro rysa

Rysa ostrovida, přirozené bučiny a turisticky atraktivní vrchol Kleť. To vše nabízí CHKO Blanský les, jenž se vzhledem ke své blízkosti k Českým Budějovicím stal turisticky navštěvovanou oblastí. Chráněnou krajinnou oblastí se stala v prosinci 1989. Od roku 2005 je navíc Evropsky významnou lokalitou. ČTK to řekl vedoucí správy CHKO Blanský les Jan Flašar.  

"Status Evropsky významné lokality zajistil především výskyt rysa. Ten se do Blanského lesa dostal ze Šumavy," řekl Flašar. Pro řadu turistů je představa zahlédnutí této šelmy lákavá. Ale pravděpodobnost, že lidé ve volné přírodě uvidí rysa, je vzhledem k jeho plachosti minimální. "Mně se to ještě nepodařilo. Viděl jsem pouze jeho stopy," uvedl Flašar. Dodal, že v Blanském lese podle snímků z fotopastí a pobytových stop je prokázáno pravidelné rozmnožování rysa a vyskytuje se zde asi čtyři až šest kusů této šelmy.
 
Dalším vzácným živočichem, který se v oblasti nachází, je vydra říční. Celkem se v Blanském lese vyskytuje 52 druhů savců, z nichž 12 je chráněných. CHKO se rozkládá na 212 kilometrech čtverečních. Její hranice se de facto téměř dotýkají Českých Budějovic. Řada lidí z jihočeské metropole se proto často vydává na výlety na vrchol nejvyšší hory Blanského lesa Kleť s nadmořskou výškou 1083 metrů. Z tamní rozhledny lze za dobré viditelnosti spatřit i vrcholky Alp. "Ale Blanský les není pouze Kleť. Významné jsou například i přirozené bučiny a to hlavně v lokalitě Bulový - Albertov," řekl Flašar.
 
Dodal, že díky reorganizaci spadá pod Blanský les také Žofínský prales v Novohradských horách na Českobudějovicku. Jedná se o nejstarší přírodní rezervaci v Česku, vznikla před 176 roky. "V Žofínském pralese provádí vědecké týmy dlouhodobé výzkumy, ale pro veřejnost je nepřístupný," řekl Flašar.
 
zdroj: ČTK