Inkontinenci žen řeší v Písku rychlým a efektivním zákrokem

Rychlá a efektivní je operace, pomocí níž dokáží písečtí lékaři vyřešit inkontinenci žen. Tento symptom postihuje až 40 procent ženské populace nejčastěji ve věku padesáti let. Lékaři písecké nemocnice přitom dokáží inkontinenci (neboli unikání moči) doživotně vyřešit a odstranit nepříjemný společenský problém.  

„Operaci z důvodu stresové inkontinence provádíme v krátké narkóze, kdy provedeme malý řez v pochvě a mezi pochvu a močovou trubici zavedeme tenkou, lehkou, tahuprostou trvanlivou pásku. Řez sešijeme vstřebatelným stehem. Tato páska pak podpoří uzavření močové trubice a udržení moči i při takových manévrech jako jsou poskoky, běh, tanec, zvedání břemen, kašel a podobně,“ uvedl MUDr. Michal Turek, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek, a. s., a vedoucí Urogynekologického centra tohoto zdravotnického lůžkového zařízení.

Urogynekologické centrum písecké nemocnice je v Jihočeském kraji největším pracovištěm svého druhu. Lékaři zde každoročně provedou zhruba 200 operací souvisejících s řešením inkontinence nebo pánevních sestupů. Pro srovnání, před 10 lety těchto operací provedli zhruba 40 ročně. „Naše pracoviště provádí kompletní urogynekologickou diagnostiku, nabízíme celkové spektrum operací, dále pacientky sledujeme. Některá gynekologická pracoviště se této problematice nevěnují vůbec nebo provádějí jen některé typy výkonů. Na našem pracovišti však jsme schopni ušít na míru každé pacientce konkrétní až individuální výkon v léčbě inkontinence či sestupů pánevních orgánů. V počtu pacientek a kvalitě výkonů i zkušeností operatérů patříme ke špičce v rámci celé České republiky. A například počtem zavedených pásek proti inkontinenci se řadíme mezi pět největších pracovišť v tuzemsku,“ uvedl ředitel Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

„Provádíme kompletní spektrum urogynekologických výkonů na pánevním dně, ať už z důvodu inkontinence, tak z důvodu sestupu pánevních orgánů. Jedná se o operace bránící úniku moči, při nichž zavádíme tahuprosté pásky, dále o poševní plastiky, fixace pochvy, zavádění sítěk pochvou, zavádění sítěk z břišního přístupu - ať už z klasického řezu, tak zejména z laparoskopického přístupu. A v neposlední řadě se jedná o operace pánevních sestupů, tedy sestupů dělohy či pochvy a prolaps, kdy kromě klasických stehových metod zavádíme k orgánům síťku, která je drží. Například laparoskopickou promontofixaci, jinými slovy řešení prolapsu pochvy zavedením síťky laparoskopicky, provádíme jako jediní v kraji. Tento typ výkonu je velmi moderní, miniinvazivní a účinný. A je běžný zejména ve fakultních nemocnicích,“ sdělil primář Turek. 

K operacím pánevního dna se ženy mohou objednat na doporučení svých gynekologů či praktických lékařů, mohou ale přijít i samy. Operace v písecké nemocnici hradí pojišťovny, a to jak zavedení pásky proti inkontinenci, tak i síťkové operace. Hospitalizace netrvá dlouho. „V případě zavedení pásky proti inkontinenci jde pacientka další den ráno po zákroku domů, v případě sítěk u rekonstrukce pánevního dna je to tři dny po výkonu. Rekonvalescence trvá dva až tři týdny,“ upřesnil Michal Turek. Doplnil, že průměrný věk pacientek operovaných pro inkontinenci je 50 až 55 let a pro sestupy (prolapsy) pak 60 až 70 let.