Jediné krajské mamocentrum vyšetří ročně tisíce žen

Přibližně osm tisíc žen ročně preventivně vyšetří zdravotníci píseckého mamografického centra. To funguje už deset let a v jižních Čechách je jediným mamografickým screeningovým centrem, které nepatří žádnému soukromému subjektu. Mamografické screeningové centrum Nemocnice Písek, a. s., jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj, se řadí mezi deset nejlepších mamografických screeningových pracovišť v České republice.  

„Ročně prohlédneme kolem osmi tisíc žen, které přijdou na preventivní vyšetření. Dalších několik tisíc pacientek přijde na diagnostické vyšetření poté, když je už v prsu něco hmatatelného. Z preventivních vyšetření vzejde pouze několik zhoubných bulek ročně, padesát karcinomů ale diagnostikujeme těm, které na mamografii přijdou až po nahmatání bulky. Z toho je patrné, jak důležitá je prevence,“ řekl ředitel Nemocnice Písek, a. s., a vedoucí lékař Mamografického screeningového centra MUDr. Jiří Holan, MBA.

Mamografie (rentgen prsou) je v současnosti považována za nejlepší metodu pro preventivní program starostlivosti o prsní žlázy žen. Význam samovyšetřování se oproti minulosti zmenšil. Ke snížení počtu pacientek s pokročilými karcinomy přispívá zavedení screeningových mamografických vyšetření všech žen nad 45 let hrazených ze zdravotního pojištění. Účast ve screeningu je dobrovolná, zdravotní pojišťovny hradí vyšetření těmto ženám jednou za dva roky. V Jihočeském kraji je podstupuje přibližně šedesát procent žen, které na tuto službu mají nárok. „Mamografií se daří nalézat už počínající fáze rakovinného bujení. Tím se významně posunula vyléčitelnost žen s tímto onemocněním vysoko nad devadesát procent. Snižují se tak i náklady na léčbu a samozřejmě také doba přežití je odlišná u časně nalezených stádií oproti pokročilým,“ uvádí MUDr. Jiří Holan. 

V písecké nemocnici si mohou nechat vyšetřit prsa i ženy mladší 45 let. Po konzultaci se svým praktickým lékařem, gynekologem nebo lékařem přímo v mamografickém centru je ženám ve věku 40 až 45 let provedeno mamografické vyšetření, mladším ultrazvukové. V těchto případech si ženy vyšetření v ročním nebo dvouletém intervalu samy hradí v ceně 750 korun za mamografii a 350 Kč za ultrazvuk. „Ultrazvukem lze vyšetřovat ženy i dívky v jakémkoliv věku, protože při něm není  využíváno ionizující záření. A řada maminek do centra se svými dcerami chodí už od dospívání,“ uvádí MUDr. Jiří Holan.

Objednání do píseckého mamografického centra trvá dva, tři dny, což je velmi krátká doba na poměry v České republice. Toto centrum je Jihočeském kraji také jediné, které je součástí lůžkového zdravotnického zařízení. To ocení zejména ženy, kterým je karcinom diagnostikován. V písecké nemocnici totiž funguje celý odborný tým lékařů – radiolog ženu vyšetří, v patologické laboratoři se nádor po biopsii diagnostikuje, chirurgové jej odstraní a v rámci onkologické ambulance je žena léčena. K její psychické podpoře tu funguje centrum spirituální péče. „V případech diagnostikovaných malých karcinomů jsou vhodné tzv. záchovné operace. Odstraňuje se pouze novotvar s tenkým lemem okolí, zbytková žláza s prsem se ponechávají. Celý prs odstraňujeme pouze na výslovné přání pacientky nebo v úzce vymezených indikacích. Takové ženy si pak mohou nový prs nechat vymodelovat s pomocí implantátu a operace je hrazena ze zdravotního pojištění,“ doplnil ředitel Holan.