JVS SEMILSKÁ PEKÁRNA ZAMĚSTNÁVÁ MAMINKY PO MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Zjišťovali jme informace přímo na vedení společnosti:„ Naše firma se neustále rozvíjí a potřebovali jsme do svých řad nové inspirující zaměstnance. Dali jsme záměrně šanci maminkám s malými dětmi a po mateřské dovolené. Všechny mají velkou chuť a motivaci pracovat.“

….vysvětluje Ing. Martin Kořízek , ředitel obchodního oddělení.
Na Semilsku je velká nezaměstnanost a chybí tu pracovní trh. Semilská pekárna patří mezi největší zaměstnavatele.

„Jsem ráda, že mohu pro semilskou pekárnu pracovat. Nejdříve nás proškolili na všech provozech a po té jsme absolvovali obchodní školení, jízdy s řidiči podle předem sestaveného nástupního plánu. Vychází nám vstříc ohledně dětí, školky.“ … uvádí jedna z maminek.

„Snažíme se naslouchat potřebám konečných zákazníků, jdeme cestou kvality a používáme tradiční  technologii a poctivé české suroviny. Několik výrobků vlastní ocenění Klasa.  Právem se můžeme považovat za pekárnu českou a  tradičně se silnou orientací na regionální trh. …..dodává Ing. Martin Kořízek.

Nezbývá než popřát JVS Semilské pekárně mnoho úspěchů a ať se jí nadále daří.
JVS Semilská pekárna může být svým přístupem příkladem i ostatním.