Na dialýzu dochází v Písku kolem 60 osob

Zhruba šedesáti trvalým pacientům pomáhá písecká nemocnice s náhradou funkce ledvin, takzvanou hemodialýzou nebo hemodiafiltrací. Vhodné nemocné přitom směřuje k transplantacím ledvin, a to jak od dárců živých, tak dárců mrtvých. Taková je současná léčebná bilance Hemodialyzačního střediska Nemocnice Písek, které oslaví 31. března pětadvacet let od svého vzniku.   

„Skladba diagnóz, vedoucích k selhání ledvin, je obvyklá v celé populaci – diabetes mellitus, lidově cukrovka, a její komplikace,  záněty ledvin, hypertenzní nefroskleróza neboli tvrdnutí tepen ledvin a dědičné polycystické ledviny,“ uvedl primář Hemodialyzačního oddělení Nemocnice Písek MUDr. Zdeněk Hobzek. 

Stárnutím populace a zdokonalováním léčebných metod podle něho dochází i ke zvyšování věku dialyzovaných pacientů. Průměrný věk nemocného, který potřebuje náhradu funkce ledvin, dnes odhaduje na 70 let. Lepší preventivní péče a následně i léčba pak vede k lepšímu přežívání nemocných. „Region Písecka má dobře fungující terénní služby. Nemocní jsou do naší nefrologické ambulance při hemodialyzačním středisku odesíláni včas a jsou tedy adekvátně připravení pro vstup na dialýzu,“ řekl ředitel Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.
 
Hemodialyzační středisko (HDS) Nemocnice Písek funguje v nově postavené budově se samostatným příjezdem a parkovištěm od kruhového objezdu U Kapličky od roku 2010. Budova byla postavena takzvaně na zelené louce v původní zahradě. Ze dne na den byl přenesen provoz z původních starých a nevyhovujících prostor v infekčním pavilonu do zcela nové budovy. Původní HDS bylo v písecké nemocnici uvedeno do provozu v roce 1992. Během 18 let se postupně stalo vzhledem k rostoucím hygienickým a provozním nárokům nevyhovujícím. Proto se od roku 2006 začala řešit stavba nového střediska, které ulehčuje dopravu nemocných po areálu nemocnice a má dobře dostupné další komplexní vybavení celé nemocnice. 

„Dostatečná kapacita 16 lůžek dovoluje dialyzovat všechny nemocné z okresu Písek a přilehlého okolí bez nutnosti nočních směn. Počet nemocných, vyžadujících léčbu náhradou funkce ledvin, neustále stoupá. Častými příčinami selhání ledvin jsou civilizační nemoci jako cukrovka a hypertenze, trvalým problémem jsou záněty ledvin, vrozené vady a stavy po operačním odstranění ledvin,“ sdělil primář Hemodialyzačního oddělení Nemocnice Písek. 

Pracoviště zajišťuje celý rozsah moderní léčby, klasickou dialýzu – očišťování krve, peritoneální domácí dialýzu a stará se o nemocné po transplantacích ledvin. Součástí je i nefrologická poradna s denním provozem. Zde lékaři sledují nemocné s chronickým onemocněním ledvin. Poradna má dvě detašovaná pracoviště, a to každou středu v Milevsku a v pátek ve Vodňanech. „V rámci péče o nemocné s chorobami ledvin se k nám soustřeďují komplikovaní nemocní s hypertenzí, cukrovkou a chronickými záněty ledvin. Oddělení pracuje ve dvousměnném provozu během pracovního týdne a dále v sobotu dopoledne. V době mimo pracovní dobu je péče zabezpečena sloužícím interním lékařem a pohotovostí zdravotních sester,“ řekl Zdeněk Hobzek.

Hemodialyzační oddělení se každoročně aktivně zapojuje do osvětových akcí zaměřených na onemocnění ledvin. „Jednou z takových akcí je Světový den ledvin, který připadá na devátého března. Účastníme se jej pravidelně už zhruba deset let. Během jediného dne obvykle vyšetříme přes 200 zájemců, kteří se aktivně přijdou zeptat na stav tohoto důležitého orgánu. Letos se na preventivní vyšetření dostavilo 290 osob, které jsme vyšetřili ze vzorků jejich moči a krve,“ doplnil primář.