Nemocnice nabízí protilátky, které chrání před těžkým průběhem Covid-19

Pacientům s Covid-19 a přidruženými chorobami nabízí písecká nemocnice protilátky. „Monoklonální protilátky“ ochrání rizikové pacienty podobně jako očkování před těžkým průběhem onemocnění. Osoby s už prokázanou infekcí ale může ochránit jen podání protilátek.

„Monoklonální protilátky se podávají pacientům s Covid-19 a přidruženými chorobami do deseti dnů od prvních příznaků, ideálně však hned na začátku choroby, kdy je jejich stav ještě uspokojivý a nevyžaduje léčbu kyslíkem. Požádat o ně mohou osoby s rizikem těžkého průběhu Covid-19, všichni starší 65 let a dále pacienti starší 55 let, kteří současně trpí některou přidruženou nemocí, například cukrovkou, kardiovaskulární chorobou, vysokým krevním tlakem, chronickým respiračním onemocněním nebo obezitou,“ uvedl MUDr. Pavel Malina, Ph.D., primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek. 

Monoklonální protilátky se nepodávají automaticky, musí o ně požádat sám pacient u svého praktického lékaře. Ten aplikaci domluví s nemocnicí. Protilátky se podávají ambulantně a aplikace trvá několik hodin. Před těžkým průběhem Covid ochrání jedince až na 50 dní. „Monoklonální protilátky podáváme denně průměrně sedmi až osmi pacientům. Díky tomu se nám daří výrazně snížit počet hospitalizovaných osob,“ sdělil Pavel Malina. 

Kritéria pro podání monoklonálních protilátek: 

index tělesné hmotnosti (BMI) > 35 kg/m2
věk nad 65 let
věk nad 55 let a alespoň jedno z následujících onemocnění:
kardiovaskulární onemocnění, hypertenze,  chronické respirační onemocnění, index tělesné hmotnosti (BMI) > 30 kg/m2
chronické onemocnění ledvin (včetně dialyzovaných osob) 
chronické onemocnění jater
diabetes mellitus 
primární nebo sekundární imunodeficit 
imunosupresivní léčba 
chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci 
onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou 
trombofilní stav v dispenzární péči 
neurologická onemocnění ovlivňující dýchání 
stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně 

Aktuálně z Nemocnice Písek

V Písku je k dnešnímu dni s onemocněním Covid-19 hospitalizováno 30 osob, z nichž 2 leží na jednotce intenzivní péče a 2 na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení. „Díky velkému procentu očkovaných osob nebyla ani při současném vysokém výskytu onemocnění kapacita nemocnice vyčerpána a mohli jsme v jen mírně omezeném rozsahu poskytovat elektivní péči a operovat, od příštího týdne se však bohužel z důvodu nutnosti otevření další stanice ARO plánované operace ruší“ řekl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA. 

Písecká nemocnice provádí denně až 500 odběrů pro PCR vyšetření a 60 antigenních testů. Laboratoř oddělení klinické mikrobiologie analyzuje denně přibližně až 600 PCR testů. Jsou to v rámci nemocnic velká čísla na špici kapacit. Od pondělí 22. listopadu navíc navýšila kapacitu odběrového místa i laboratoře o dalších cca 200 testů denně. Objednat se na test lze na webu: https://portal.jihnem.cz

Nemocniční centrum nyní naočkuje přibližně 1100 osob týdně vakcínou Comirnaty (Pfizer), a to maximálně do 12 dnů od registrace. OČKO je otevřeno 2 dny v týdnu, vždy na 8 hodin. „V příštím týdnu plánujeme podávat navíc ještě tisíc dávek jednorázové vakcíny Janssen. Zájemci se mohou registrovat i pomocí telefonické linky 1221 a dalších linek, uvedených na webu nemocnice www.nemopisek.cz ve složce Očkování Covid-19,“ řekl Pavel Malina.