Nemocnice Písek i letos zvýšila tarifní mzdy všem o 10 procent

Zaměstnanci Nemocnice Písek, a. s., mají od letošního ledna vyšší mzdu. Vedení nemocnice v souhlase s nařízením vlády a stejně jako minulý rok i letos zvýšilo tarifní mzdu všech svých pracovníků o celých 10 procent. Přidáno tak dostali lékaři, zdravotní sestry i ostatní nezdravotnický personál. Vzrostla i mzda za služby lékařů.  

„Desetiprocentní navýšení tarifů se nám podařilo znovu díky udržitelnému nastavení mzdové politiky a finanční kondici nemocnice. Většinu nákladů na toto zvýšení dokážeme pokrýt financemi z úhradové vyhlášky, zbývajících 6,5 miliónů budeme hledat uvnitř nemocnice.“ uvedl ředitel Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. 

Průměrná mzda lékařů tohoto krajského zdravotnického zařízení (od absolventů po primáře) dosáhla v roce 2017 částky 79.267,- Kč za měsíc, zdravotní sestry si vydělaly 30.530,- korun měsíčně v průměru kategorie. Plně vzdělaní lékaři si se službami měsíčně přišli na 86.897,- Kč, primáři v průměru na 131 182,- korun. „Desetiprocentní zvýšení pro letošní rok, znamenající přes 32 milionů korun do těchto mezd navíc, tato čísla v průběhu roku významně posune vzhůru. Diskuze v nemocnici spolu s penězi je také o množství odpracovaného času a možnostech lékařů chodit po službách domů. Pracujeme s primáři na schopnostech písecké nemocnice vše implementovat, v neposlední řadě i na variantách změny struktury typu péče, vzdělávání, organizaci jednotlivých oddělení. Nacházíme se v přechodovém období.“ řekl ředitel Holan.

Písecká nemocnice zvýšila v posledních pěti letech tarifní mzdy svých zaměstnanců v součtu o 30 procent. Nejvíce, o deset procent, k počátku minulého a letošního roku. „Kolektivní smlouvu jsme s odborovými organizacemi podepsali ještě před Vánoci, abychom mohli všem pracovníkům zvýšit mzdy už od ledna. Nárůstem řešíme i práci o službách, tarify lékařům zvyšujeme také od ledna. Přitom držíme politiku růstu mezd procentuálně stejně pro všechny zaměstnance, nejenom pro zdravotníky.“ doplnila členka představenstva za ekonomiku Nemocnice Písek, a. s., Ing. Dana Čagánková.

Nemocnice Písek, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, disponuje kapacitou 423 lůžek, z toho je 41 lůžek následné péče a 20 sociálních lůžek. Nemocnice má 839 zaměstnanců. Péče je poskytována na osmnácti primariátech. Ročně je v ní hospitalizováno 16.500 pacientů. Lékaři zde provedou 12,5 tisíc operací a více než 200 tisíc ambulantních vyšetření. V roce 2017 se zde narodilo 977 dětí.