Nemocnice Písek zvýšila tarifní mzdy o deset procent

Zaměstnanci Nemocnice Písek mají od letošního ledna vyšší mzdu. Vedení nemocnice vyhovělo nařízení vlády a zvýšilo mzdu všech svých pracovníků o celých deset procent. Přidáno dostali lékaři, zdravotní sestry i ostatní nezdravotnický personál. Vzrostla také mzda za služby lékařů.  

„Desetiprocentní navýšení tarifů se nám podařilo díky vhodnému nastavení mzdové politiky a finanční kondici nemocnice. Většinu nákladů na toto zvýšení dokážeme pokrýt financemi z úhradové vyhlášky,“ uvedl ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan.

Průměrná mzda lékařů tohoto krajského zdravotnického zařízení, včetně primářů, dosáhla v roce 2016 částky 71 266 korun za měsíc, zdravotní sestry a laboranti si v průměru vydělali 27 509 korun měsíčně. Lékaři v zácviku, tedy do dvou let od vystudování medicíny, dostali v minulém roce 43 005 korun měsíčně. Plně vzdělaní lékaři, včetně primářů, si měsíčně přišli na téměř 90 tisíc korun s příplatkem za služby. „Desetiprocentní zvýšení, znamenající přes dvacet milionů korun do mezd navíc, čísla významně posune,“ řekl ředitel Holan.

Písecká nemocnice zvýšila v posledních čtyřech letech tarifní mzdy svých zaměstnanců v součtu o 20 procent. Nejvíce, o deset procent, k počátku letošního roku. „Kolektivní smlouvu jsme podepsali ještě před Vánoci, abychom mohli všem pracovníkům zvýšit platy už od ledna. Pamatovali jsme přitom i na růst rizikových příplatků zaměstnancům nemocnice za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Nárůstem řešíme i práci o službách, tarify lékařům zvyšujeme také od ledna,“ doplnila místopředsedkyně představenstva Nemocnice Písek Dana Čagánková.

Nemocnice Písek, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, disponuje kapacitou 423 lůžek, z toho je 41 lůžek následné péče a 20 sociálních lůžek. Nemocnice má 839 zaměstnanců a je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. Péče je poskytována na osmnácti primariátech. V nemocnici pracuje 121 lékařů, 390 sester, 133 asistentů, sanitářů a ošetřovatelek, ostatní jsou nezdravotničtí pracovníci. Ročně je v ní hospitalizováno 16 500 pacientů. Lékaři zde provedou deset tisíc operací a téměř 200 tisíc ambulantních vyšetření. V roce 2016 se zde narodilo 890 dětí. 

Nemocnice Písek je držitelem certifikátu finanční stability s verdiktem AAA excelentní. V roce 2016 byla v projektu HealthCare Institut hodnocena jako 5. nejlepší nemocnice v České republice, kdy jedním z parametrů bylo i finanční zdraví nemocnic.