Nemocnice podporuje svůj provoz službami pro veřejnost

Nejen vysoce kvalitní zdravotní péče je doménou písecké nemocnice. Toto jihočeské zdravotnické zařízení se snaží podporovat své fungování dalšími obslužnými službami pro veřejnost. Jedná se například o služby prádelny, stravování, cukrárny, dopravy, ale například i nabídku tenisových kurtů nebo ubytovny.   

„Písecká veřejnost využívá zejména služby prádelny, kde se vypere téměř 30 tun prádla pro soukromé lékaře, sociální a zdravotnická zařízení, hotely, restaurace a rekreační střediska v regionu. Prádelna zaměstnává 15 pracovnic v provozu příjmu, praní, sušení, žehlení a expedování prádla, a dále dvě švadleny v šicí dílně. Největší zájem je o praní a žehlení ložního prádla a záclon. Dále jsou žádané různé úpravy oděvů, například krácení kalhot. Ceník prádelny, která je v provozu od pondělí do pátku, lze nalézt na webu nemocnice www.nemopisek.cz,“ uvedl vedoucí provoznětechnického oddělení Nemocnice Písek, a. s., Ing. M. Sekyra.

Další významnou službou je stravování. Nemocnice zajišťuje celodenní stravování nejen pro hospitalizované pacienty a obědy pro zaměstnance, ale připravuje i obědy pro školy, sociální zařízení, psychiatrickou nemocnici. Vloni se tu uvařilo téměř 240 tisíc obědů. Z 35 tisíc obědů, které nemocnice dodala externím odběratelům, byly téměř tři tisíce obědů určeny pro školy. Kuchyně a cukrárna zajišťují i catering na akcích pořádaných nemocnicí. V cukrárně se každoročně upeče téměř tři čtvrtě tuny vánočního cukroví a kolem 400 kusů velikonočních beránků, které dostávají zaměstnanci zdravotnického zařízení jako bonus

„Oddělení léčebné výživy a stravování se skládá z kuchyně, cukrárny, kanceláře a prodejny. Celkem zaměstnává 33 pracovníků, konkrétně kuchařů a kuchařek, dietních sester, administrativních pracovnic, cukrářek a prodavaček. Pod stravovací úsek patří také prodejna v areálu nemocnice, kde lze zakoupit nejen občerstvení teplé i studené kuchyně, cukrářské výrobky, čerstvé pečivo, ovoce a nápoje, ale i denní tisk, časopisy a základní hygienické potřeby,“ sdělila Monika Lišková, vedoucí Oddělení léčebné výživy a stravování Nemocnice Písek.

Nemocnice dále nabízí dopravní služby, kdy půjčuje nákladní vůz i s řidičem například ke stěhování. Dále má k dispozici ubytovnu a tenisové kurty. „Přednostně nabízíme ubytování zaměstnancům, ale v případě volné kapacity je může využít kdokoliv,“ upřesnil vedoucí Sekyra.

Všechny komerční služby pro veřejnost jsou pro písecké zdravotnické zařízení důležité. „Díky tomu, že služby nabízíme komerčně veřejnosti, můžeme tyto služby udržet. Jinak by byly ztrátové a my bychom nebyli schopni v jejich provozu pokračovat. Všechny finance, které nám tedy přinášejí, vkládáme zpět do provozu,“ doplnil ředitel Nemocnice Písek, a.s. MUDr. Jiří Holan, MBA.