Nutriční terapeuti Nemocnice České Budějovice se starají o bezproblémové stravování pacientů

Nemocnice České Budějovice začala v září loňského roku provozovat vlastní stravovací služby. Jejich součástí jsou i nutriční terapeuti, kteří každý den sestavují jídelní lístky pro pacienty a zaměstnance. Nyní se takto připravuje strava přibližně pro 1100 pacientů, jež se skládá z deseti základních a deseti speciálních diet. Pro zaměstnance se denně vaří kolem 1200 obědů.  

„Nutriční terapeuti plánují a normují i velmi specifické diety (například dietu při fenylketonurii, veganskou stravu, stravu bezlepkovou, bezlaktózovou a jiné). Jídelní lístky pro pacienty i zaměstnance jsou sestaveny tak, aby vyhovovaly současným trendům v oblasti stravování a zároveň splňovaly požadavky na dietní omezení u jednotlivých diet,“ říká vedoucí nutriční terapeut Nemocnice České Budějovice Bc. Alena Sladká.

Také její povinností je denně kontrolovat technologickou přípravu stravy,  dodržování dietních postupů přímo ve stravovacím provozu a kontrolovat expedici na jednotlivá oddělení. „Prací nutričních terapeutů je zároveň i vytipovat pacienty s malnutricí (dlouhodobý stav výživy pacienta, který nepokrývá všechny jeho potřeby) nebo rizikem jejího vzniku buď přímo při přijetí do nemocnice, nebo v době hospitalizace. Jedná se především o pacienty v seniorském věku, onkologicky nemocné, pacienty s různými střevními záněty nebo po komplikovaných operacích,“ doplňuje Bc. Alena Sladká.

Pacienty ohrožené malnutricí vytipuje ošetřující personál pomocí screeningového dotazníku, jenž každý pacient vyplní ihned po přijetí k hospitalizaci. „Nutriční terapeuti po konzultaci s ošetřujícím lékařem nebo se staniční sestrou zajistí pro tyto pacienty vhodnou formu výživy s přihlédnutím na jejich zdravotní stav, schopnost přijímat stravu per os, schopnost stravu rozžvýkat, polknout a také strávit,“ přidává Bc. Alena Sladká.

Mnohdy stačí pouze upravit stravu tak, aby byla snáze poživatelná, někteří pacienti s mírnou malnutricí vystačí s přídavky ke stravě. Pacientům, kteří podle nutričního screeningu vykazují již těžší formu malnutrice, je doplněna nutriční ztráta sippingem (nutridrink, Fortimel, Cubitan). Pacienti indikovaní ke speciální enterální či parenterální výživě jsou vyšetřeni lékařem specialistou. A po dobu hospitalizace to není jenom jednou, u pacienta musí být průběžně prováděna laboratorní vyšetření a sledován případný nárůst hmotnosti.

V rámci interní ambulance Nemocnice České Budějovice je od září letošního roku otevřena nutriční poradna, určená především pro ambulantní klienty s různými typy metabolických onemocnění. Zde nutriční terapeuti společně s lékařem specialistou vysvětlují klientům a jejich rodinným příslušníkům vše o dietních postupech v souvislosti s klientovým onemocněním. Každému klientovi je zároveň předán nutriční plán spolu s rámcovým jídelním lístkem, ve kterém je propočítána energetická i biologická hodnota jednotlivých potravin.