Písecká nemocnice chce obnovit nejstarší budovu ve svém areálu

Umrlčí komora, kaple a pitevna – všechny tyto účely plnila nejstarší budova písecké nemocnice, která se dodnes zachovala jako samostatně stojící objekt. Nemocnice a její zřizovatel Jihočeský kraj ji chtějí obnovit a využívat například ke spirituální péči, logopedickým službám pro děti nebo k péči o děti s mozkovou obrnou.  

Nejstarší a jediná dosud dochovaná budova se nachází v jihovýchodní části areálu a byla postavena v roce 1911 jako součást Všeobecné veřejné okresní nemocnice císaře a krále Františka Josefa I. Tvoří ji umrlčí komora, kaple a pitevna. V letech 1927 – 1956 v kapli pracovaly řádové sestry, po jejich odsunu dřívějším komunistickým režimem objekt sloužil jako sklad, dílna, garáž a byl využíván jako technické zázemí zdravotnického zařízení. „Dodnes jsou v budově dochovány keramické obklady a nástěnné fresky. Zásluhu na tom má napojené centrální vytápění, kdy vlhko neničilo stavbu tak intenzivně,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Plány na rekonstrukci kaple řeší písecká nemocnice od devadesátých let. „Nemocnice pod různým vedením usiluje o tuto rekonstrukci už řadu let. Finanční prostředky ale vždy nakonec poskytla přednostně do zdravotní péče než na rekonstrukci kaple. Nicméně v devadesátých letech se opravila střecha a zpracoval se stavební projekt na rekonstrukci objektu do původního stavu v rozpočtu pět milionů korun. V depozitu nemocnice máme nachystán i secesní nábytek, který by mohl vytvořit stylový duch vnitřního interiéru objektu“, řekl Jiří Holan.

Současný management nemocnice se po dohodě s vlastníkem, Jihočeským krajem, snaží, aby stavba byla uznána kulturní památkou a měla šanci na získání dotace na rekonstrukci z jiných prostředků než těch, které putují do zdravotní péče. „Jelikož se budova nachází v klidové zóně nemocnice, má vlastní přístup a jde částečně o sakrální prostor, chceme ji využít například pro terapii v rámci oddělení spirituální péče, logopedické služby pro děti nebo péči o pacienty s dětskou mozkovou obrnou,“ doplnila hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.