Písecká nemocnice se letos opět přihlásí ke Světovému dni ledvin

Ani v době pandemie Covid-19 nepřestávají lékaři písecké nemocnice šířit osvětu k četnosti a závažnosti onemocnění ledvin. Ta budou podle zdravotnických prognóz do roku 2040 pátou hlavní příčinou úmrtí na světě. K nižší úmrtnosti i větší efektivitě léčby přitom významně přispívá včasný záchyt těchto nemocí. „Proto je dostatečná informovanost a péče o ledviny tak důležitá,“ říká primář Hemodialyzačního oddělení Nemocnice Písek MUDr. Zdeněk Hobzek.

Písecká nemocnice se pravidelně hlásí ke Světovému dni ledvin, který se tradičně koná druhý březnový čtvrtek s cílem předcházet nemocím ledvin. A přestože letos ještě neotevře své dveře veřejnosti, informovat nepřestává. „Za normálních okolností pořádáme v nemocnici každý druhý čtvrtek v březnu bezplatná preventivní vyšetření ledvin. Letos však veřejnosti ještě dveře našich pracovišť otevřít nemůžeme. To ale neznamená, že by lidé neměli sledovat svůj zdravotní stav sami. Jsou i jiné nemoci než Covid, které není dobré zanedbat,“ uvedl Zdeněk Hobzek.

Podle primáře by měli lidé například sledovat, zda močí bez obtíží, zda je moč normální čistá a v dostatečném množství. Pokud tomu tak není, doporučuje obrátit se na svého praktického lékaře. Ten je v případě problému odešle do péče nefrologické ambulance při Hemodialyzačním oddělení Nemocnice Písek, která pracuje nepřetržitě i v době pandemie.

Téma letošního Světového dne ledvin, který připadá na 10. 3. je „Zdravé ledviny pro všechny“. Počet lidí, kteří zemřou na onemocnění ledvin, se každoročně zvyšuje. Do roku 2040 by se mělo jednat o pátou hlavní příčinu úmrtí na světě. Důvodem je podle Mezinárodní federace pro nemoci ledvin zejména nedostatečná informovanost o těchto onemocněních. Chybí i dostatečná podpora boje proti onemocnění ledvin. Podpůrné programy se v současnosti soustředí zejména na čtyři hlavní civilizační nemoci, a to kardiovaskulární onemocnění, rakovinu, diabetes a chronická onemocnění dýchacích cest.

Světový den ledvin pořádá Mezinárodní federace pro nemoci ledvin společně s Mezinárodní nefrologickou společností. Jeho cílem je zvýšit povědomí o onemocněních ledvin, možnostech transplantace i dárcovství orgánů.