Písecko: Pozitivní zkušenost s neziskovou organizací nás motivuje pomáhat ještě více

V našem regionu žije přes 500 Dobrých andělů, kteří nezištně a pravidelně pomáhají rodinám s dětmi, v nichž se objevila vážná nemoc. Nadace Dobrý anděl, prostřednictvím které přispívají, nedávno mezi dárci provedla průzkum, s cílem zmapovat jejich vztah k pomoci druhým. Řada z nich byla právě z Písecka. „Na elektronický dotazník nám odpovědělo téměř patnáct tisíc dárců z celé České republiky. Zajímalo nás například, proč se lidé rozhodli pomáhat, jaký druh pomoci dárci preferují či zda pomáhají i jinde,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl.

Každého osméhopřivedla k pomoci osobní zkušenost

Systém pomoci nadace je postaven na pravidelném zasílání příspěvků rodinám, ve kterých má rodič nebo dítě onkologické onemocnění, či kde se dítě potýká s jiným vážným onemocněním. Dobří andělé pomohli za 8 let více než 7 000 takovým rodinám. Osobní zkušenost s nemocí v rodině nebo okolí motivovala k rozhodnutí přispívat každého osmého dárce. „První zkušenost s darováním zažilo díky Dobrému andělovi 38 % našich píseckých dárců. Nesmírnou radost nám ale udělal fakt, že každý třetí se postupem času rozhodl pomáhat i dalším organizacím,“ těší výsledky Šárku Procházkovou.

Nejbližší nám je podpora dětí, mládeže či rodiny

Oblastí, které mohou lidé podporovat, je mnoho. Dobří andělé z Písecka nejvíce preferují podporu dětí, mládeže či rodiny, kterou následuje zdravotní a sociální péče. Zvířatům a seniorům přispívá každý devátý.

O pomoci druhým spíše pomlčíme

Mezi Dobrými anděly najdete dvakrát více žen než mužů. Každá druhá žena či muž z Písecka neváhají zmínit, že pomáhají prostřednictvím Dobrého anděla. Osobní doporučení může být velkou inspirací k rozhodnutí, komu pomáhat.

Potřeba pravidelné pomoci roste

Jen v letošním roce pomohli Dobří andělé 36 rodinám z Písecka a Dobrý anděl očekává, že v roce 2020 toto číslo dále poroste. Veškeré příspěvky, které v jednom měsíci nadace od dárců vybere, rozdělí první pracovní den následujícího měsíce rovným dílem mezi všechny příjemce pomoci. Každý měsíc tak začíná výběr pomoci od nuly. Příspěvek je vždy odevzdán do posledního haléře potřebným rodinám, neboť provozní náklady nadace jsou hrazeny ze soukromých zdrojů spoluzakladatelů a dalších filantropů. Každý dárce může sledovat příběhy rodin, kterým jeho příspěvky pomáhají. „Jménem rodin děkujeme všem, kteří již pravidelně pomáhají i těm, kteří o zapojení do pomoci teprve uvažují. Věřte, že finančním příspěvkem darujete rodinám nejen peníze, ale také méně starostí a pocit, že na těžkou situaci nejsou sami,“ dodává Šárka Procházková.