Pod vánoční stromek patří kniha

Pod vánoční stromek pravověrných Písečáků nepochybně patří kniha s regionální tematikou. Obchod Prácheňského muzea v Písku jich nabízí hned několik desítek, cenově v řádech od několika desítek do několika stokorun.  

V nabídce je mnoho titulů, dále repliky historického skla z dílny p. Vlasáka v Bělčicích a řada upomínkových předmětů. Přijďte si vybrat a udělat radost svým blízkým.

Od 9. do 24. prosince je na veškeré publikace speciální 10% vánoční sleva!
 
Koho zajímá archeologie, jsou zde tituly Zlato na Prácheňsku, Písecko v zrcadle archeologie, Královské město Písek z pohledu archeologa, Poklady doby bronzové či Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. Kdo má zájem o knihu s tematikou historie města, sáhne po titulech jako  Arena Sancto Joanea – Úcta Písečanů k sv. Janu Nepomuckému, Pietní park u S. Trojice, Historie píseckých povodní, Královský hrad v Písku (též v německé mutaci), Hotel Dvořáček U arcivévody Františka Ferdinanda, Tam, kde zpívala řeka aneb čarovná léta kolem Smetiprachu, Jak se žilo u svatého Václava, Znak města Písku, Písecké katolické kostely, Čertova stezka, Stará Otava mezi Strakonicemi a Pískem, Stará Otava mezi Pískem a Zvíkovem. Také Písek – historický průvodce, Historie jednoho lva, Písek za císaře pána, Písek – řeka vypravuje, Písecko pod betlémskou hvězdou, Po stopách dudáků na Prácheňsku, Začátky průmyslu na Písecku do roku 1914. Pro zájemce o novější dějiny jsou publikace Letci Písecka na bojištích druhé světové války, Osvobození Písku 1945, Písek – zmizelé město, Historie zemědělské malovýroby na Písecku, Turistika v moři lesů – dějiny píseckého odboru Klubu turistů. Ti, jež se zajímají o literaturu, s chutí otevřou stránky několika regionálních prací Klostermannových, nebo tituly Čtení z Písku, Novinářem v Písku, Písecká domovní znamení, Písecké věže a výš(íž)ky, knihu o kulturním historiku Č. Zíbrtovi nebo sbírku básní Pět prstů. O řece Otavě je publikace H. Klimka, o Blanici vypráví ve třech knihách paní Pixová. K dispozici je též několik knih milevského historika Vl. Šindeláře, stejně jako bernartického Fr. Mikoláška, rovněž publikace o Orlickém Povltaví, Protivíně, Klisíně, Olešné, Podolsku, o hřbitově v Albrechticích nad Vltavou, posvátných místech na Kovářovsku i Křížích a křížkách na Písecku a Milevsku. Spolu s publikacemi se můžete vydat za jihočeskou i píseckou lidovou architekturou anebo se seznámit s místními pověstmi. Zajímáte-li se o cestování, nabízíme knihy z expedic Dr. Karla Pecla, výpravnou publikaci o jihočeských ptácích, či publikaci o píseckých pegmatitech. Nabídku doplňuje celá řada katalogů k výtvarným výstavám, vévodí jim výpravná publikace o J. Z. Quastovi, ale uveďme i některé další autory: Lochmanové, Říhánek, Dragoun, Vavruška, Šít, určitě zajímavý je DVD nosič s mnoha obrazy s píseckými motivy. 

http://www.prachenskemuzeum.cz/