Podomní prodej zakazuje v Jihočeském kraji 19 měst

V Jihočeském kraji zakázaly nebo regulují podomní a pochůzkový prodej především větší města. Nařízení se ve větší míře začalo šířit od roku 2012. Podomní a pochůzkový prodej doposud zakázalo nebo reguluje 19 měst v regionu. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytl vedoucí odboru legislativy a vnitřních věcí krajského úřadu Lukáš Glaser.      

Podle něj statistika přibližně odpovídá charakteru osídlení v jižních Čechách. "Skladba obcí v Jihočeském kraji z hlediska jejich velikosti je oproti jiným krajům nepoměrně jiná z toho důvodu, že přibližně jen desetinu z celkového počtu tvoří města. A valná většina obcí jsou obce menší, kde akutně nevyvstává potřeba zákazu podomního a pochůzkového prodeje," uvedl Glaser. Dodal, že v jižních Čechách je 623 obcí a měst. 
    
Vyhláška, která zakazuje nebo reguluje podomní prodej, platí například v Českých Budějovicích, Táboře, Strakonicích, Jindřichově Hradci nebo Prachaticích. "Důvodem nařízení byl jednak obtěžující charakter jednání nabízejících fyzických či právnických osob, zejména však skutečnost, že při tomto typu prodeje často docházelo ke klamání zákazníků a podvodnému jednání," uvedl Jan Kostík ze správního odboru českobudějovického magistrátu. 
    
V krajském městě platí nařízení od září 2013. Kostík dodal, že je ještě porušováno, ale postupně počet přestupků tohoto charakteru klesá. Nyní jde v průměru o jeden případ za měsíc. 
    
V Jindřichově Hradci zakázali podomní a pochůzkový prodej už v lednu 2012. "K tomuto opatření město přistoupilo z důvodu množících se stížností občanů na neustále zvyšující se počet prodejců v ulicích, kteří je obtěžovali při procházení i v jejich soukromí," uvedla mluvčí jindřichohradecké radnice Karolína Průšová. 
    
"Obce a města k tomuto kroku přistupují podle našich zkušeností velmi uvážlivě. A to až poté, co se na jejich území stává uvedená činnost nadměrně obtěžující či zatěžující obyvatele obce. Tedy a priori k zákazu nepřistupují a nebrání tak výkonu podnikatelské činnosti, pokud se pohybuje v zákonných a slušných mezích," řekl Glaser. 
    
Zákaz nebo regulaci podomního prodeje nařizuje rada. Není-li zřízena, pak tuto pravomoc přebírá zastupitelstvo obce. Za podomní prodej se pokládá nabídka a prodej zboží nebo poskytování služby mimo zkolaudovanou provozovnu, kdy prodejci kontaktují dům od domu potenciální zákazníky přímo v jejich domácnosti bez předchozí objednávky. Ti, kdo nařízení poruší, se vystavují pokutě v řádech desítek tisíc korun. 
 
zdroj: ČTK