Podstatné nuance v obrazech A. Krejči

Pod názvem PODSTATNÉ NUANCE vystavuje v Prácheňském muzeu v Písku výběr své tvorby z posledních et akademický malíř a grafik Aleš Krejča (nar. 1941 v Praze). Po dvou velkých výstavách realizovaných v loňském roce, jednak v bývalém jezuitském kostele Zvěstování anně Marii v Litoměřicích (společně se sochařem Petrem Císařovským) v rámci Severočeské galerie výtvarného umění, a za druhé ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích, jenž náleží Alšově jihočeské galerii, uskutečnil Aleš Krejča letos již dvě další výstavy, a to v Galerii pod věží v Mladé Boleslavi a v Janáček galerii v Přibyslavi. Nyní mají i písečtí uměnímilovní diváci možnost zhlédnout jiný soubor prací tohoto významného ředstavitele českého imaginativního umění.

Někdejší žák grafického oddělení Školy umeleckého priemyslu v Bratislavě absolvoval poté speciální ateliér lakátu a knižní grafiky u profesora Františka Muziky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Kromě říletého působení v roli ředitele státního zámku Kratochvíle pracoval především jako knižní a časopisecký rafický úpravce na volné noze, posléze deset let v roli artdirektora nakladatelství Readers Digest Výběr. aralelně s touto činností však nepřestal Krejča nikdy v hledání autentického výrazu v oblasti fantazijní alby, jehož výsledky prezentoval více než čtyřmi desítkami autorských výstav doma i v cizině. Jeho tvorba, počátku nasměrovaná příkladem výsostné malířské faktury jeho profesora, se nepokrytě dotýká surrealistických ýchodisek, na čas rozšířených o některé postupy informelu šedesátých let. Později, s cíleným příklonem e klasické malbě, je hluboce zakořeněna i ve starší kulturní tradici, především v manýrismu a českém baroku.

Rovněž romantický máchovský mýtus kraje, kde již dvě desetiletí žije, je mu velmi blízký. Spolu s reflexí lastních životních zkušeností to vytváří ojedinělý základ často bizarních fantaskních metafor jeho obrazů. Zájmem o bohatost forem i hlubokou citovostí uměleckého projevu obohacuje dnes sedmasedmdesátiletý autor osobitým vkladem současnou českou výtvarnou scénu.

http://www.prachenskemuzeum.cz