Právě se nacházíte:

POKLAD ČESKÝCH KNÍŽAT

Unikátní hromadný nález stříbrných denárů z 11. století u Řetče  

Jaro 2017, les u vesničky Řeteč na severu Písecka, venčení psa. Obyčejná každodenní procházka mladé ženy se náhle změnila v senzaci – v zemi se našly stříbrné mince. Po oznámení nálezu na místo dorazili archeologové a brzy bylo jasné, že v zemi leží skutečně mimořádný poklad. Takový, který mohl patřit jen někomu z knížecí družiny nebo dokonce samotnému knížeti. 

A právě onen nález mají po celý říjen možnost spatřit návštěvníci Prácheňského muzea v Písku v rámci výstavy Poklad českých knížat. Ta začíná 3. října a potrvá v Rytířském sále do 29. října. „K vidění budou originály všech 1341 mincí, které poklad tvoří. Jedná se o stříbrné denáry panovníků Břetislava I. a Spytihněva II. o celkové váze necelého jednoho a půl kilogramu,“ prozrazuje archeolog a kurátor výstavy Martin Pták. Muzeum se rozhodlo poklad představit veřejnosti již letos na podzim, jelikož na 21. říjen připadá Mezinárodní den archeologie. Výstava nabídne příležitost spatřit mince ještě před úplnou konzervací. 

http://www.prachenskemuzeum.cz/