Pozůstatky těžby uranu v Mydlovarech zmizí do deseti let

Laguny s radioaktivními odpady, které u Mydlovar na jihu Čech zbyly po zpracování uranové rudy, zmizí do deseti let. Novinářům to řekl ředitel s.p. Diamo Tomáš Rychtařík. Původně se přitom počítalo, že sanace skončí o 12 let později, v roce 2036. Za 26 let bylo rekultivováno teprve jediné ze sedmi odkališť, která se rozkládají na 270 hektarech, a také nejnebezpečnější část závodu - chemická úpravna uranové rudy.

Ministr průmyslu Jan Mládek, který se dnes přijel podívat, jak sanace největší staré ekologické zátěže v kraji pokračuje, je smutný z toho, že se podniku nepodařilo vyčerpat na sanaci dalšího odkaliště evropskou dotaci z minulého plánovacího období, díky odvolávání k antimonopolnímu úřadu. V nastávajícím plánovacím období bude peněz méně. Sanace ale podle něj přesto pokročila. Obyvatele v okolních obcích teď nejvíce trápí průjezd vozidel, která do kalojemů navážejí materiál a nedodržují předepsané trasy.
 
Diamo mělo už před rokem připravenou žádost o dotaci na konečnou sanaci plošně největšího kalojemu E, který se rozkládá na téměř 40 hektarech v areálu položeném nejblíže obci Mydlovary. Jeho likvidace se odhaduje na 735 milionů korun. Výzva byla ale vyhlášená až koncem loňského září. To byl příliš krátký termín pro technologicky náročné práce. Do sanace se podnik pustil sám, letos zmizí dva hektary a vpříštích dvou letech dalších deset hektarů.
 
DIAMO nakonec žádalo o dotaci na konečnou likvidaci kalojemu C2, který zaujímá plochu 25,5 hektaru. Náklady jsou odhadnuty na více než 470 milionů korun. Žádost nakonec muselo z časových důvodů stáhnout. Do kalojemu je třeba ještě navézt 500.000 kubíků sanačních materiálů a následně 360.000 kubíků jílů a překrývky. Se zavážením kalojemu se přitom začalo v roce 2005.
 
O dotaci podnik na sanaci kalojemu C2 požádá v příštím plánovacím období. Stejně jako o příspěvek na konečnou rekultivaci dalších nádrží. Pouze poslední ze sedmi z kalojemů C1Z se bude řešit po roce 2020, musí být k dispozici k nakládání s dešťovými a odpadními vodami.
 
"Objem prací je zhruba v polovině z hlediska sanačního materiálu, z hlediska peněz zbývá na dofinancování asi 1,3 miliardy korun, dosud bylo sanováno za zhruba 1,4 miliardy Kč," řekl ČTK ředitel příbramského závodu Diama Václav Plojhar, který má sanaci na starost. Díky evropské dotaci zmizela v letech 2009-2010 nejnebezpečnější část závodu včetně kontaminované části chemické úpravny uranové rudy. Ta se tam zpracovávala bezmála 30 let od roku 1962.
 
zdroj: ČTK