Prácheňské muzeum v Písku – únor 2019

Z Tibetu přes Nepál do Indie - přednáší Miloslav Martan, v Písku již velmi dobře známý profesionální cestovatel ze Strakonic, dne 14. února v 16 hodin.

Dne21. února v 16 hodin - 100 let výtvarného umění v jižních Čechách, PhDr. Jaromír Procházka.
Beseda o nové publikaci jihočeských umělců 1918 - 2018 vydané u příležitosti stého výročí republiky.

Přednášky se konají v přednáškové síni PM, vchod přes spodní nádvoří.

Leden - únor 2019: Expozice a výstavní prostory muzea uzavřeny.

http://prachenskemuzeum.cz/