Projednává se nový územní plán

Veřejné projednání konceptu územního plánu v Liberci byla pro veřejnost poslední příležitost, kdy občané mohli s představiteli města, a se zpracovatelem návrhu územního plánu Jiřím Plašilem, projednat své postoje k tomuto stádiu tvorby ÚP.

 

Po předchozí široké diskuzi kolem tvorby konceptu nového územního plánu, kdy občané získali vyčerpávající informace při besedách přímo ve svých městských částech, přišly do domu kultury na veřejné projednání konceptu územního plánu na tři stovky občanů.

Většina návštěvníků už se účastnila předchozích diskusí a vedle vedení města se mohli potkat i se svými zastupiteli. Podatelna magistrátu bude přijímat připomínky a námitky občanů do 27. května 2011 a do stejného termínu bude veřejnosti k dispozici i pracovník v informační kanceláři v budově Nového magistrátu.  Tím však pro úředníky práce na územním plánu zdaleka nekončí. Podle vedoucího odboru strategie a územní koncepce Petra Kolomazníka, je jeho tým zhruba v polovině cesty k novému územnímu plánu.

S tím, že celý proces tvorby ÚP ještě zdaleka není u konce, a s přihlédnutím na význam i složitost dokumentu, souvisí také jmenování náměstka primátorky pro územní plánování.

„Od června 2011 se pochopitelně dveře odboru strategie a územní koncepce občanům nezavřou“, doplnil náměstek primátorky Jiří Rutkovský. „I nadále budeme poskytovat informace všem zájemcům, ale ve standartním režimu úřadu. Připomínky a námitky, které obdržíme, budeme postupně zpracovávat. Zatím jich evidujeme 360 a jejich zapracování bude trvat přibližně půl roku,“ doplnil Jiří Rutkovský.

Celý koncept rozvoje města nastartovalo už bývalé vedení města v čele s Jiřím Kittnerem v roce 2007, kdy bylo patrné, že Liberec bude potřebovat nový impuls nejen v oblasti bytové výstavby, ale především ve zkvalitnění života ve městě a rozvíjení kombinovaných zástavbových ploch. Tento požadavek na rozvoj městského území ostatně vyplývá i z požadavků Evropské unie.

Vedení města, které vzniklo po loňských volbách, rozšířilo počet veřejných besed na celkových 16. Také díky dobře vedené informační kampani a nasazení úředníků se podařilo přivést na diskuse o novém konceptu ÚP více než 2500 lidí, kteří se aktivně zajímají o své okolí.

www.liberec.cz