Sestry v Písku dostaly přidáno, nemocnice odměny uhradila z vlastních zdrojů

Příplatek ve výši 2.000 korun dostali v těchto dnech se srpnovou výplatou zdravotničtí pracovníci směnného provozu v písecké nemocnici. Nemocnice připočetla k červencové mzdě a ostatním příplatkům včetně tomu za směnnost paušální odměnu všeobecným sestrám, dětským sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, radiologickým asistentům – všem, kdo vykonávají nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu.   

„V naší nemocnici se to týká 266 zaměstnanců. Navýšení osobních nákladů za měsíc červenec přitom představuje zhruba 653 tisíc korun,“ uvedl ředitel Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. „Máme dalších 157 zaměstnanců v téže kategorii, kterých se dotace netýká, protože pracují v jednosměnném režimu. Proto nyní hledáme možnosti, jak tento dopad zmírnit. V současnosti jsme již vyplatili i kvůli této nerovnosti 1,6 milionu korun na mimořádné odměny,“ doplnil Holan. 

O plošném navýšení mezd zdravotním sestrám pracujícím ve směnném provozu rozhodl letos ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Aby ale nemocnice na peníze dosáhly, musejí o ně zažádat jako o dotaci od příslušného kraje. A to kvůli složité administrativě trvá až několik měsíců.

Žádost o dotaci na mzdové odměny píseckých zdravotníků v celkové výši 4 083 087 Kč odeslal Jihočeský kraj ministerstvu zdravotnictví koncem července. „Tato dotace ovšem bude vypořádána až v pozdějším období, proto nyní odměny vyplácíme z vlastních finančních zdrojů. Dobré hospodaření to umožňuje i přesto, že jsme od letošního ledna všem zaměstnancům přidali deset procent do tarifní složky mzdy. Zároveň předpokládáme, že letos opět vyplatíme část takzvané třinácté mzdy,“ řekl ředitel Holan.

Nemocnice Písek, a. s., má k dnešnímu datu 860 zaměstnanců a řadí se k největším zaměstnavatelům regionu. Převážná část zaměstnanců pracuje ve směnném režimu a zajišťuje tak službu pro klienty po celých 24 hodin. Průměrná mzda středního zdravotnického personálu písecké nemocnice představuje 29 385 Kč. V porovnání s rokem 2013 se jedná o šestadvacetiprocentní nárůst. Jen vloni přitom nemocnice na odměnách vyplatila nad rámec mezd 21 milionů Kč zaměstnancům všech kategorií.

„Kromě kategorií, kterých se odměna týká, pracují ve směnném režimu, ale pod dohledem, i zdravotničtí asistenti, ošetřovatelé, sanitáři a sanitářky. Je to kategorie pracovníků, bez kterých si dovedeme těžko představit fungování celé nemocnice. Dle našich vnitřních předpisů proto i těmto zaměstnancům poskytujeme příplatek za směnování ve výši čtyři sta korun měsíčně,“ doplnil Jiří Holan.