Tradičních Dnů dětské endokrinologie se v Písku zúčastnilo 170 odborníků

Díky společné aktivitě Nemocnice Písek a Nemocnice Strakonice byly ve dnech 23. a 24. února pod vedením pracovní skupiny České pediatrické společnosti uspořádány 19. Dny dětské endokrinologie. Centrem dění se stal písecký dům kultury.  

Multioborové symposium zaměřené na problematiku fetální a neonatální endokrinologie připravil programový výbor společně s primáři dětských oddělení ve Strakonicích a Písku MUDr. Martinem Gregorou a MUDr. Karlem Chytrým. Programový výbor vedli prof. MUDR. Jan Lebl, CSc. (přednosta dětské kliniky FN Motol Praha) a doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D (přednosta neonatologického oddělení FN Plzeň a předseda České neonatologické společnosti).

„Kongresu se zúčastnilo 170 lékařů, pediatrů, neonatologů a endokrinologů z České a Slovenské republiky. Odborným sdělením večer odlehčila Pošumavská dudácká Muzika ze Strakonic,“ dodává předseda představenstva Nemocnice Strakonice MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA.