Třetinu domácností na jihu Čech tvoří domácnosti jednotlivců

Počet domácností na jihu Čech se od roku 1970 zvýšil o 71.000, mění se jejich struktura. Klesá podíl úplných rodin, naopak vyšší je podíl rodin neúplných. Třetinu domácností tvoří domácnosti jednotlivců. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). 

V roce 2011 bylo v Jihočeském kraji téměř 263.000 hospodařících domácností. "Pro 237.000 domácností bydlících v bytech, tedy drtivou většinu, platí: jeden byt rovná se jedna hospodařící domácnost. Jen v necelých 10.000 bytech najdeme dvě hospodařící domácnosti a zhruba 800 bytů pak obývají tři či více domácností," řekla ČTK ředitelka krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích Jana Sedláčková. 

Nejvyšší podíl domácností stále tvoří domácnosti rodinné, připadají na ně téměř dvě třetiny z celkového počtu. Další významnou složkou jsou domácnosti jednotlivců. V dlouhodobějším pohledu se jejich zastoupení stále zvyšuje. Zatímco v roce 1970 byla domácností jednotlivce zhruba každá pátá domácnost, v roce 2011 to byla už každá třetí. Podíl domácností jednotlivců je vyšší v okresních a nejvyšší v krajském městě, kde dosahuje 38 procent. 
    
V porovnání s ostatními regiony se Jihočeský kraj pohybuje zhruba na průměrných hodnotách. Diference mezi kraji existují. Třeba podíl domácností jednotlivců je nejvyšší v Praze, kde dosahuje 39 procent. Naproti tomu Vysočina a Zlínský kraj mají nejvyšší zastoupení rodinných domácnostech (66 procent). 
    
Domácnosti jednotlivců, kterých je na jihu Čech celkem přes 84.000, tvoří častěji ženy (54 procent). Jde především o vdovy. V domácnostech mužů mají nejvyšší zastoupení svobodní - 42 procent, rozvedených mužů žije samostatně 32 procent. 
 
zdroj: ČTK