V čele ROP Jihozápad jsou noví politici

Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad) budou vést noví politici. Vyplývá to z volby zastupitelů Jihočeského a Plzeňského kraje z uplynulých dní. Ti zvolili do Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, který je jedním z orgánů řídicích ROP Jihozápad, nové členy.  

Výbor tak zastupují za Plzeňský kraj dosavadní členové Karel Šidlo, Václav Votava, Jiří Struček a Ivo Grüner a nově zvolení Ivana Bartošová, Michal Dvořák, Marcela Krejsová a Radka Trylčová. Za Jihočeský kraj to jsou dosavadní členové Václav Kučera a Pavel Pavel a nově zvolení František Konečný, Andrea Nádravská, Pavel Ounický, Vladimír Pešek, Petr Podhola a Jiří Žižka. „Noví členové výboru byli zvoleni na Zastupitelstvu Plzeňského kraje, konaném dne 21. listopadu, a na Zastupitelstvu Jihočeského kraje, konaném dne 15. prosince. Ke změnám došlo v důsledku nedávných krajských voleb,“ uvedl Karel Hron, pověřen vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Doplnil, že první výbor v novém složení se sejde 9. ledna, kde členové výboru zároveň přistoupí k volbě svého předsedy a místopředsedy. 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad je jedním z orgánů Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (další jsou předseda regionální rady a úřad regionální rady). Je mu vyhrazeno schvalování rozpočtu regionální rady, rozpočtového výhledu, závěrečného účtu a účetní uzávěrky regionální rady. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. 

Ve Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad je každý kraj zastoupen 8 členy. Funkce člena výboru je veřejnou funkcí. Výbor jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního operačního programu Jihozápad a v minulosti zejména schvaloval výzvy k předkládání projektů či výběr projektů, kterým regionální rada poskytla dotaci. „Vzhledem k postupnému útlumu činnosti ROP Jihozápad, bude povinností členů výboru například posuzování změn v projektech,“ doplnil Karel Hron.