V nemocnici s pomocí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zkoumají rizika pádů pacientů

V písecké nemocnici budou v několika následujících měsících analyzovat, jakým způsobem mohou ochranné pomůcky zabránit pádům hospitalizovaných pacientů. Pády zejména starších osob totiž často výrazně komplikují i prodlužují jejich léčbu. V nemocnici proto budou pozorovat, jak lze riziko pádů minimalizovat.  

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, která výzkum realizuje, zapůjčila nemocnici ochranné pomůcky za 80 tisíc korun, například chodítka, polohovací polštáře, různá madla, sprchové židle i vozíky. „Pomůcky jsou určeny čtyřem oddělením, kde jsou hospitalizováni pacienti starší pětašedesáti let, konkrétně oddělení následné péče, anesteziologicko-resuscitačnímu oddělení, interně a chirurgii. Půjčeny je budeme mít do konce tohoto roku, kdy se bude zkoumat, jak minimalizovaly pády pacientů,“ uvedla hlavní sestra Nemocnice Písek, a. s. Mgr. K. Slabáková.

Pády hospitalizovaných pacientů jsou ve zdravotnických zařízeních nežádoucí a rizikové. Často komplikují léčbu především seniorů, způsobují poranění, prodlužují léčbu a ztěžují základní onemocnění. Dochází k nim například kvůli změně prostředí i zdravotního stavu, zahájení rehabilitace nebo léčby. „Přestože jim nelze zcela zabránit, určitými kroky a zásahy lze jejich počet i závažnost důsledků snížit. Počet pádů i zranění může být snížen pomocí efektivního preventivního programu redukce pádů. Analýzou rizikových faktorů k tomu má přispět i tento výzkum,“ uvedla děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Cílem výzkumu „Analýza faktorů ovlivňujících riziko pádů – možnosti zapojení sester a farmaceutů do minimalizace tohoto rizika“, který univerzita realizuje od roku 2016, je zajištění prevence pádů pacientů a hledání možností, jak jim předcházet. „V rámci výzkumu bude vytvořen elektronický systém, sloužící monitoringu rizikových faktorů a analýze pádů. Databáze bude například zahrnovat určení rizikových faktorů před pádem, zhodnocení pacienta po pádu, diagnózu i medikaci. Potřebná data budou vkládat do databáze zaměstnanci nemocnice a analyzovat je budou lékaři. Na základě této analýzy budou moci lékaři navrhnout nápravná opatření,“ popsala analýzu děkanka.

Zapojení do výzkumu univerzity je dalším krokem písecké nemocnice aktivně spolupracovat se vzdělávacími institucemi zdravotnických oborů. „Zaměstnanci nemocnice se dále aktivně zapojují do workshopů se studenty Střední zdravotnické školy v Písku, na kterých se dělí například o své zkušenosti s praktickou léčbou nebo o poznatky z medicíny. Dále také diskutujeme aktuální zdravotnická témata s vedením Jihočeské univerzity a pořádáme soutěže pro studenty středních zdravotnických škol i univerzity. Vloni jsme například pořádali soutěž „Jihočeská sestřička,“ doplnila hlavní sestra nemocnice.