V písecké nemocnici se pere stále více prádla

Více než 350 tun prádla vloni vyprali v písecké nemocnici. Ta má k dispozici vlastní prádelnu, ve které zaměstnává celkem 17 pracovnic. Za jednu směnu se tu vypere až dva tisíce kilogramů prádla. To představuje více než 325 tun za rok pro vlastní potřebu a téměř 30 tun prádla pro soukromé lékaře, sociální a zdravotnická zařízení, hotely, restaurace a rekreační střediska v regionu.  

„Na praní zdravotnického oblečení, prádla a textilních zdravotnických prostředků, tedy konkrétně lékařských plášťů, sesterských uniforem i lůžkovin, platí přísná kritéria. Výsledkem musí být mikrobiologicky čisté prádlo. Prádelna je proto významným prvkem kvality zdravotnické péče,“ uvedl ředitel Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. Doplnil, že je samozřejmostí, aby se hospitalizovaní pacienti cítili na čistém lůžku příjemně a zdravotnický personál měl dostatek čistých a vyžehlených halen, lékařských košil, plášťů a kalhot pro svou náročnou práci.

Prádelna písecké nemocnice zaměstnává 15 pracovnic v provozu příjmu, praní, sušení, žehlení a expedování prádla, a dále dvě švadleny v šicí dílně. „Během pracího procesu je v lince díky termodezinfekci zaručena likvidace infekčních faktorů v prádle. O kvalitu praní se stará pražská firma Diversey, která pravidelně sleduje dávkování prací chemie a kontroluje průběh titračních hodnot u prací linky. Prádlo nesmí obsahovat zbytky pracích prostředků a dezinfekce, které mohou při kontaktu s pokožkou způsobit alergickou reakci, proto jsou sledované i naměřené hodnoty pH v poslední komoře máchacího cyklu. Poslední úpravy a tvarování čistého prádla probíhají na velkokapacitních korytových žehlicích strojích,“ řekla vedoucí prádelny M. Jonsztová. 

Existence vlastní prádelny v lůžkovém zdravotnickém zařízení okresního typu není zcela běžná. „Prádelnu ale zachováváme zejména proto, že díky ní rozšiřujeme kvalitu poskytovaných služeb. Zdravotníci se u nás nemusejí stydět chodit k pacientům, protože jsou nejen čistí, ale díky žehlicím strojům i upravení. Navíc zaměstnáváme dvě švadleny, které v případě potřeby prádlo opraví, přišijí knoflíky a starají se o to, aby uniformy působily dobrým dojmem,“ sdělil ředitel Holan.

Služby prádelny písecké nemocnice může využívat i veřejnost. Největší zájem je o praní a žehlení ložního prádla a záclon. Dále jsou žádané různé úpravy oděvů, například krácení kalhot. Ceník prádelny, která je v provozu od pondělí do pátku, lze nalézt na webu nemocnice www.nemopisek.cz

Celkem vypraného prádla

2016     351 531 kg  z toho pro vlastní potřebu 324 445 kg 
2015     347 353 kg  z toho pro vlastní potřebu 321 299 kg
2014     341 439 kg  z toho pro vlastní potřebu 319 748 kg