V Písku garantují kvalitu při péči o pacienty s chronickými ranami

Písecká nemocnice získala už podruhé certifikát, který garantuje kvalitu v péči o klienty s chronickými a komplikovanými ranami. Certifikát je pro pacienty zárukou kvalitní zdravotní péče o chronickou ránu a používání nejnovějších hojících materiálů. Zároveň také deklaruje vzdělaný a vyškolený personál, který sleduje nové trendy péče o chronické defekty.  

Na Oddělení následné péče Nemocnice Písek, a. s., funguje od roku 2014 ambulance chronické rány, kde se léčí pooperační rány, popáleniny, proleženiny, diabetické rány, defekty po amputaci končetin, rány způsobené úrazem nebo bércové vředy. V roce 2015 získala tato ambulance certifikát kvality od České společnosti pro léčbu rány. V letošním roce byla platnost certifikátu prodloužena na další dva roky.

„Chronickými ranami trpí na našem oddělení zhruba 20 procent pacientů. Ti dochází do ambulance sami, nebo je objedná praktický lékař. Ambulance chronické rány využívá k hojení nejmodernější techniky vlhkého hojení ran, které mají oproti klasickým metodám převazů značné výhody. Jedná se zejména o menší bolest při převazech, tím pádem větší komfort pro pacienta, menší počet převazů, kratší dobu hojení, účinnější léčbu a snížení komplikací,“ uvedla primářka Oddělení následné péče Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Helena Kajtmanová.

Léčba chronické rány se neomezuje pouze na vlastní defekt, ale vyžaduje komplexní přístup. „Je třeba pečovat o celého člověka, zaujmout profesionální přistup k hojení, respektovat fázi hojení rány, zajistit vlhké hojení, odborné převazy a opakovanou komunikaci s pacienty. Velký důraz při ošetření klademe na přístup k nemocnému,“ doplnila Jana Mášková z ambulance chronické rány.