V Písku se uzavře Nádražní ulice

V Písku bude letošní rok z dopravního hlediska velice náročný. V prázdninovém týdnu se uzavřela sjezdová rampa z Burketovy ulice na České Budějovice a v týdnu od 11. do 15. března přibude další komplikace.

V souvislosti s další etapou výměny parovodu za horkovod, do kterého se pustila Teplárna Písek, se od poloviny příštího týdne uzavře Nádražní ulice, a to v úseku od křižovatky se Zeyerovou ulicí po křižovatku se Sadovou ulicí. „Stavební práce zde potrvají přibližně do konce dubna, bude ovšem záležet i na počasí,“ uvedla mluvčí radnice Irena Malotová. Objízdná trasa povede okolními ulicemi.

Ve směru k nádraží nebude fungovat ani autobusová zastávka v Nádražní ulici. „Pro autobusy MHD bude zřízena náhradní zastávka v Baarově ulici,“ informoval Tomáš Květoň, pracovník odboru dopravy MÚ Písek.

Část komunikace zůstane průjezdná, pokud to bude možné. „Chceme zabránit dopravnímu kolapsu, který by mohl ve špičkách nastat. Proto jsme také zamítli původně plánovanou uzavírku křižovatky ulic Zeyerova a Nádražní,“ podotkl Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy MÚ Písek. V dotčených ulicích narostou také problémy s parkováním.

Výkopové práce budou v Nádražní ulici pokračovat až k nároží ulic Budovcova a Gregorova. Nové potrubí povede dále z Budovcovy ulice přes Komenského až k poště. Současně s tím začne pokládka a montáž potrubí v Denisově ulici, dále přes Mírové náměstí do Kollárovy ulice a přes Jeronýmovu a Prokopovu ulici k poště, kde se obě nové části horkovodu propojí.