XXL ambulancí v kraji už prošlo přes 500 klientů.

Jedinou XXL ambulancí jihočeského krajského zdravotnictví, kterou tři a půl roku provozuje Nemocnice Písek, a. s., prošlo už více než 500 obézních lidí. Těm se pod dohledem zkušené lékařky a nutriční terapeutky podařilo zhubnout a ve většině případů svou váhu udržet.     

Píseckou XXL ambulanci provozuje nemocnice pod záštitou OB Kliniky v Praze – centra pro léčbu obezity a onemocnění s ní spojených. Jejím cílem je prostřednictvím redukce váhy předcházet civilizačním chorobám a zlepšit kvalitu života klientů. „Ambulance se věnuje péči o obézní a zejména extrémně obézní pacienty s BMI nad 35. Za tři roky existence zde bylo ošetřeno pět stovek osob, kteří přicházejí do ambulance na doporučení praktického lékaře, lékaře jiné specializace, na základě inzerce v regionálním tisku nebo na doporučení spokojenými pacienty,“ uvedl ředitel Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA. 

V XXL ambulanci pracuje lékařka a nutriční terapeutka, které byly vyškoleny v OB Klinice v Praze. Každého pacienta důkladně komplexně vyšetří a stanoví individuální léčebný plán. Ten pak dochází jednou za 4 – 8 týdnů na pravidelné kontroly. Při každé kontrole probíhá vážení, měření procent tuku v těle, měření obvodů a podrobný rozbor jídelníčku s nutriční terapeutkou. Léčba obezity je vždy zahajována konzervativně, to znamená úpravou stravovacích návyků v kombinaci se zvýšením pohybové aktivity. 

„V praxi to vypadá tak, že pacient přinese napsaný aktuální jídelníček, který vyhodnocuji po nutriční stránce, ale i z hlediska nejvhodnějšího načasování jednotlivých jídel během dne,“ říká nutriční terapeutka Martina Urychová. „Změna nesmí být násilná, pak může působit spíše demotivačně, když se pacient musí ze dne na den vzdát úplně všeho, co měl do té doby rád. Propočítávám energetické a nutriční hodnoty, upravuji strukturu jídelníčku, odlehčuji oblíbené pokrmy. Nestačí jen snížit množství jídla, ale je potřeba změnit i složení porcí. Je to hodně individuální, přihlížím třeba i k pracovnímu režimu a zohledňuji i směnný provoz. Důležitá je hlavně vyváženost, té je někdy těžké dosáhnout u žen, které zkoušejí držet různé jednostranné diety. Mají často energeticky podhodnocený příjem potravy a není snadné je naučit, že příjem sacharidů, tuků i bílkovin musí být v určitém poměru. U mužů je častější problém spíše s nadměrným energetickým příjmem,“ dodala Martina Urychová. 

Pacient vždy odchází s vhodně nastaveným redukčním režimem a přiměřenou pohybovou aktivitou. V redukci váhy je velmi důležité, aby si pacient uvědomil, že hubne především pro sebe. „Hubnutí a zlepšení zdraví jde snáze společně s životní spokojeností a dobrými mezilidskými vztahy. Člověk by se neměl zaměřovat jen na počítání kalorií. Terapeutický postup se skládá z více částí, proto v případě potřeby spolupracujeme i s psychologem,“ řekla MUDr. Šárka Malinová, lékařka XXL ambulance. 

Většinu pacientů XXL ambulance tvoří ženy, muži jen zhruba dvacet procent. „Je to dáno jednak větším výskytem obezity v ženské populaci obecně asi i větší mírou motivace a ochoty žen svoji obezitu řešit,“ podotkla lékařka.

Pokud pacient spolupracuje a dodržuje doporučená režimová opatření, ve většině případů vede konzervativní léčba k úspěšné redukci váhy. Může se stát, že po určité době dojde ke zpomalení či zástavě redukce hmotnosti a po delším čase dokonce k opětovnému nárůstu váhy. V těchto případech, a zvláště u pacientů s vysokým stupněm obezity s BMI nad 40, lékaři nabízejí možnost využít bariatrickou chirurgii (operaci žaludku, při níž se tento orgán zmenší). „Ale i v tomto případě musí pacient velmi dobře spolupracovat v režimových opatřeních. Bariatrická operace sama o sobě vše nevyřeší. Operační výkon a následnou péči zajišťuje OB Klinika, dlouhodobému sledování pacientů se pak opět věnujeme my v písecké nemocnici,“ doplnila MUDr. Šárka Malinová. 
    
Kontakt: MUDr. Šárka Malinová, vedoucí lékařka XXL ambulance, tel. 777 366 563