ZA ASISTOVANOU REPRODUKCÍ MÍŘÍ DO ČESKA STÁLE VÍCE CIZINCŮ

Česká republika přitahuje návštěvníky z celého světa. Motivem jejich příjezdu ale nemusí být jenom cesta za poznáním. Stále častěji do Česka přijíždějí zahraniční páry, které k nám přivádí touha po naplnění snu o vlastní úplné rodině.

Již řadu let je v západní civilizaci patrný trend odkládání rodičovství na pozdější dobu. Biologické nastavení člověka se tomu však nepřizpůsobuje a kvalita vajíček se po 38. roku věku ženy zásadně snižuje. U spermií nastává tento proces o něco později. Výsledkem je narůstající počet párů, které mají problémy s přirozeným početím. Podle statistik se spontánně otěhotnět nedaří každému sedmému až pátému páru. Stále více z nich tak vyhledává pomocnou ruku odborníků.

Uvedené tendence jsou patrné nejen v České republice, ale i v dalších evropských zemích a mimo starý kontinent. Podmínky pro podstoupení léčby metodami asistované reprodukce nejsou však všude srovnatelné. Česká republika přitom patří mezi špičku reprodukční medicíny, což dokládá i vysoký počet specializovaných pracovišť.

Počet pacientek ze zahraničí každoročně narůstá. Díky umělému oplodnění se ročně narodí přibližně šest procent dětí a počet provedených transferů stoupá. Cizinky se na něm podílí v některých klinikách z více než 50%.

Situaci potvrzuje MUDr. Hana Višňová z pražské kliniky IVF Cube: „Počet zahraničních klientů u nás zaznamenává meziroční nárůst 5-7%. Přijíždí k nám nejvíce klienti z Německa, to je asi polovina všech zahraničních klientů, Velké Británie, Itálie, skandinávských zemí nebo Irska, ale samozřejmě i z jiných destinací.“ Důvody, které je do Česka přivádí, jsou různé. Především kvalitní zdravotní péče, dále krátké čekací lhůty, přijatelné ceny a, samozřejmě, legislativa.

Další důvodem bývá často finanční situace. Ačkoliv si cizinky hradí veškeré zákroky a medikaci spojenou s asistovanou reprodukcí samy, přesto jsou tyto náklady nezřídka řádově nižší než v zemi původu. V neposlední řadě to může být i dlouhá čekací doba nebo osobní důvody, proč páry volí cizí destinaci.